Historiek Koor

Het Sint-Ceciliakoor van Huldenberg viert haar 150-jarig bestaan

Deze 150e  verjaardag zal feestelijk gevierd worden op zondag 29 september om 10.30 uur

met een jubelmis, opgedragen door Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, en door pastoor Jaak Bertmans en op zondag 6 oktober om 11 uur met een aperitiefconcert in de zaal De Kronkel.

2019  is een jaar met een gouden strikje voor de koorleden van het Sint-Ceciliakoor dat vanaf nu de naam draagt van Vocaal Ensemble Sint-Cecilia.

Het Sint-Ceciliakoor is de tweede oudste bestaande vereniging van Huldenberg !

In 1869 werd het koor opgericht door koster Felix De Raeymaeker.

In al die jaren hebben 12 koorleiders het dirigeerstokje in de hand genomen. Van 1869 tot heden zijn dit : Felix De Raeymaeker, Leon Nicodème, Henri De Raeymaeker, Gerard De Troij,

Jozef Sciot, Léon Mercy, Roger Peeters, Pater Toon Van Bijnen, Marc Verboomen, Luc Vandermosten, Krista Van den Wyngaerde-Störbrauck tot de huidige dirigente

Cynthia Quevilly -Marolt.

Met dank aan al deze personen om hun muzikaal talent belangeloos in dienst te stellen van het zangkoor en de parochiegemeenschap van Huldenberg en later ook van Loonbeek.

Er zijn in die 150 jaren heel wat belangrijke gebeurtenissen geweest zoals in  :

1966  : van mannenkoor naar een gemengd koor. Dames komen het koor vervoegen.

 1997 : fusie met het parochiekoor van Loonbeek. Vanaf dan neemt Krista Van den Wyngaerde de muzikale leiding op zich. De naam van het koor verandert in die periode in “Parochiaal zangkoor Huldenberg-Loonbeek”.

Het Vocaal Ensemble Sint-Cecilia profileert zich als een levendige vereniging die tevens haar steentje bijdraagt tot het culturele leven van de streek. Het is een volwaardig vierstemmig ensemble met een 30-tal koorleden. Met een uitgebreid repertorium brengen ze muziek voor elke gelegenheid : opluisteren van de missen op hoogdagen,  jubileumvieringen, huwelijksmissen, kerstconcerten en ze staan open voor programma’s op maat.

Voor sommige uitvoeringen worden ze ook muzikaal begeleid door de vioolklas van de muziekacademie MAS Fiocco en door het Ensemble Catena, spin-off van de Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden.

Zingen,  iets voor jou ?  Alle muziekliefhebbers zijn welkom. Noten lezen is niet echt noodzakelijk, houden van muziek en van een gezellige sfeer is meer dan voldoende.

De repetities zijn op donderdagavond van 19.45 tot 21.15 in de kerk van Huldenberg onder de artistieke leiding van dirigente Cynthia Marolt en begeleiders Johan Huvenne en/of Willy Schreurs.

Kom gerust een kijkje nemen tijdens een repetitie of contacteer ons via

mail : cynthia.marolt@telenet.be en/of els.van.binnebeek@telenet.be

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close